VUCA kommer !

Vi kan spørge os selv om, hvorfor det overhovedet er interessant at se nærmere på det her med transformation ledelse.

Hvis 80 % af verdens befolkningen ikke er specielt engagerede, men ellers passer deres arbejde, og ikke er specielt utilfredse, virksomhederne fungerer og alt er fryd og gammen, hvorfor så overhovedet beskæftige sig med det og forsøge at lave om på det? Går det ikke meget godt?

Det korte svar på det er VUCA kommer

VUCA er et udtryk, som blev opfundet af den amerikanske hær i begyndelsen af 90’erne. Forkortelsen dækker over Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous, og er et udtryk for, at vi lever i en verden, hvor forandringer sker pludseligt og ofte med dramatiske konsekvenser. Det er svært at se langt frem i tiden, der er en stigende kompleksitet, mange faktorer og der er sjældent enkle løsninger og det er svært at gennemskue, hvad ting betyder.

VUCA er army-jargon, men vi genfinder fuldstændig den samme tankegang, hos den sydafrikanskfødte engelske universitetsprofessor Ralph Stacey.

Når verden er  uforudsigelig

Stacey har en model (se figur – Complexity Matrix), hvor han på den ene akse har det vi har vished /uvished omkring. På den anden akse har vi det, vi er enige om, ikke enige om  I forhold til hvordan vi håndtere de forandringer vi står over for. .

VUCA world.001

 

 

Der er et lille felt nederst i venstre hjørne,  er det område, hvor der er mindst usikkerhed, og hvor der er enigehed om hvad vi gør. I det felt siger Stacey, kan vi bruge det han kalder konventionel ledelse (Transaktionel Ledelse). Med andre ord siger han, at i de situationer, hvor vi er enige om, hvordan verden ser ud og ikke forudser nogen usikkerhed i forhold til fremtiden, da kan vi bruge den konventionelle ledelsesmetode. Den kan bruges til at fastholde status quo. Den er til gengæld relativt ubrugelig, hvis det drejer sig om at imødegå  forandringer eller usikkerheder.

Flytter vi os lidt ud af de to akser kommer vi ud til et sted, hvor tingene ikke længere er enkle, men er blevet komplekse og uforudsigelige. Eller – for at bruge army-jargonen – det er blevet til VUCA-world.

Her er vi nødt til at gribe tingene an på en anden måde. Det kræver, at vi har et andet mindset.  Vi er nødt til at gribe vores måde at forstå mennesker, ansatte, kunder, verden på en anderledes måde, end vi har gjort hidtil. Stacy kalder det for extraordinær ledelse – men det han taler om er  set med mine øjne traformativ ledelse.

Det er blevet en slidt kliché efterhånden, men Einstein havde det jo spot on, da han sagde, at vi ikke kan løse et problem med det samme mindset, som har skabt problemet. Vi er nødt til at løse det, fra et højere niveau.

Så hvis vi er en virksomhed, en afdeling eller et land, står overfor store udfordringer og en fremtid, som vi ikke er helt sikre på, hvordan vi skal håndtere, så nytter det ikke noget, at vi fortsætter ud af det transaktionelle spor, fordi det betyder, at vi ikke udnytter de ressourcer og muligheder, der er i vores system til at løse de problemer eller udfordringer, vi står med.

Når udfordringene bliver udover det sædvanlige har vi brug for at trække på alle – når vi trækker på alle skaber vi engagement og entusiasme. Resultatet er en selvforstærkende spiral som ikke bare sikre engagement, men som på den lange bane måske også er nøglen til overlevelse og succes.

Og det starter med at lederen begynder at se på sig selv ud fra et udviklings perspektiv og ikke som de fleste har gjort hidtil udfra et færdigheds perspektiv.

roedstreg

Hvordan arbejder man med lodret udvikling?

Denne serie om det store skift fra transaktions ledelse til transformations ledelse og den kolossale forskel det gør for medarbejdernes engagement, har affødt en del spørgsmål fra min læsere – hvilket jo er herligt.

Flere har spurgt om, hvordan kommer man videre – hvordan kan man bedre forstå, hvor man selv er i forhold til begrebet lodret udvikling og hvordan kan man evt. arbejde med at fremme sin egen lodrette udvikling.

Det kræver mere end en blogpost så jeg har besluttet at udbyde et kursus til efteråret 2015, der går mere i dybden med begge spørgsmålene.

Hvis du er interesseret i at høre mere om hvor og hvornår om kursuset, så skriv din email her.

Så hører du fra mig, når jeg er klar med programmet.

[mailmunch-form id=”87191″]

Har du spørgsmål eller kommentarer?