Vejen til vækst er frihed og ansvar

Dette indlæg er no 3 i en serie om Netflix og deres perosnale politik

Det første indlæg finder du her

Det andet indlæg kan du læse her her

I forhold til NetFlix’s verdenssyn er den ansvarlige medarbejder en sjælden fugl. En ansvarlig medarbejder er selvkørende, disciplineret, selvbevidst, tager initiativ, hader at blive sat i gang og dirigeret rundt af andre – og er den samler papir op fra gulvet, når det er nødvendigt.

Den ansvarlige medarbejder elsker frihed – og fortjener også frihed. De to ting hænger sammen. Hos NetFlix har man den politik, at man øger friheden i takt med, at virksomheden vokser. Det er på mange måder den stik modsatte tilgang i forhold til virksomheder med vokseværk.

Ifølge NetFlix er den store udfordring, når en virksomhed vokser, at der med væksten kommer en øget kompleksitet. Men efterhånden som virksomheden vokser, sker der samtidig en modsatrettet kraft, der gør, at talentmassen i bliver udvandet.

Da virksomheden var i sin opstart i en gammel garage med 10 ansatte, var det nemt at finde en håndfuld engagerede og dygtige medarbejdere. For de allerbedste er tiltrukket af friheden, mulighederne og kreativiteten i at skulle starte en ny virksomhed fra bunden. Men efterhånden som kompleksiteten stiger, og man får brug for flere og flere medarbejdere, så begynder man også at lade sig nøje med nogen, som måske ikke er helt så dygtige som de allerdygtigste – de selvkørende og ansvarlige. Gradvist sker der en udvanding af talentmassen.

Det er et problem. For på et tidspunkt opstår der spænding mellem kompleksiteten, som nu er blevet høj, og det at den ikke længere kan håndteres af det faldende kompetenceniveau.

Der er ingen, der elsker regler og begrænsninger, men rigtig mange virksomheder føler, at det trods alt er bedre end kaos. Så måden man forsøger at undgå kaos på, er ved at lave flere regler og mere bureaukrati. Det betyder, at flere og flere af de meget ansvarlige og selvkørende medarbejdere, dem der kan selv, vil selv og gør selv – ikke længere gider være i virksomheden. Når regler og bureaukrati fylder alt for meget, og der ikke længere er plads til selvstændig kreativitet så finder de et nyt miljø, der er knap så begrænsende.

Og så udvandes talentmassen yderligere.

Helt galt går det for virksomheden, når markedet pludselig skifter karakter, og der stilles helt nye krav til forandring, innovation og hurtige kovendinger. Nu er virksomheden hæmmet af bureaukrati og medarbejdere, som er dårlige end gennemsnittet. Medarbejdere der ikke kan selv, og som skal sættes i gang – der er ingen der samler papir op far gulvet længere.

Det betyder, at virksomheden ikke har den nødvendige energi, kreativitet og initiativ, der fordres, for at skabe nye løsninger. Når virksomheden ikke kan tilpasse sig de forandringer, der finder sted i omverdenen, med tilstrækkelig hastighed, så ved vi alle, at enden er nær.

Problemet er at mange virksomheder føler, at de står overfor tre lige dårlige alternativer:

1. Bevar det kreative opstartsmiljø. Det betyder, at vi må forblive små, og derfor bliver vi aldrig særligt relevante.
2. Undgå at etablere regler, bureaukrati og processer og lev med kaosset.
3. Fokusér benhårdt på processer, der optimerer den eksisterende forretningsmodel, men som hæmmer kreativitet og initiativ i en sådan grad, at virksomheden bliver træg og ufleksibel, når forandringerne kommer.

Alle tre alternativer er næsten lige håbløse!

I forhold til NetFlix’s tankegang er der dog et fjerde alternativ:

Undgå kaos ved hele tiden at ansætte superansvarlige, high performance medarbejdere, som er dygtige. Så dygtige, at de selv tager initiativ, selv kan tænke, selv har disciplin og ikke behøver en masse regler, for at undgå kaos.

På den måde kan man opretholde en relativt uformel måde at arbejde på, hvis bare alle medarbejdere udviser den tilstrækkelige ansvarlighed. Det niveau af ansvarlighed kræver en høj kaliber medarbejder. Max engagement og ansvar.

Så længe vi fungerer uformelt, er der plads til kreativitet, innovation og selvstændighed. Og hvis vi øger kvaliteten af vores talentmasse, hurtigere end vi øger kompleksiteten i virksomheden, så har vi en chance for hele tiden at være foran forandringskurven.

Hvad betyder det, hvis vi skal øge talentmassen?

I forhold til NetFlix betyder det, at man betaler en løn, som er bedre end gennemsnittet i forhold til det øvrige marked. Man tiltrækker de dygtigste folk, ved hele tiden at give dem masser af frihed til at gøre en forskel. Man har konstant fokus på at fastholde high performance kulturen, for hvis man slipper den, gider de dygtigste ikke være i firmaet længere, fordi de ikke vil være en del af en slap eller middelmådig kultur.

Resultatet er, at man med de rigtige medarbejdere får en kultur, der bygger på selvkontrol, kreativitet, selvdisciplin, frihed og ansvar, fremfor en kultur der bygger på kontrol og at efterleve regler og regulativer.

Derfor er man hos NetFlix fuldstændig fanatisk optaget af at fremme og forsvare den high performance kultur, som klart er skræmmende, for de der ikke performer, men som jo er et rent slaraffenland for dem der kan og vil.

Har du spørgsmål eller kommentarer?