Vandret eller lodret – det drejer sig om din udvikling?

Du gør et godt job i hverdagen. Du kan dine ting. Din faglighed fejler heller ikke noget. Tvært imod.

Alligevel tænker du fra tid til anden, at der mangler noget.

Det er der ikke noget at sige til – og du er ikke alene om det.

En stor international undersøgelse lavet af IBM viser, at et overvældende flertal af de adspurgte ledere, mener at kompleksiteten vil være stadig stigende i fremtiden, og lidt over halvdelen af lederne er i tvivl, om de i virkeligheden har de nødvendige færdigheder til at håndtere det.

Så længe man har et lederskab overfor andre, bør man arbejde på at forstå og blive klogere på sig selv som leder. -Alfred Josefsen

Nu spekulerer du måske på, hvor du skal finde det kursus, du mangler.
Svaret er, at du nok ikke finder det. Eller rettere sagt – det er nok ikke et kursus, du har behov for, når det kommer til stykket.

Som ledere kan vi udvikle os på to måder:

Vandret og lodret.
Vandret udvikling handler om kompetenceudvikling. Flere værktøjer, nye teorier og så videre.
Lodret udvikling handler derimod om ændring af dit mindset (mindset er din måde at tænke på, og den måde du fortolker en given situation på). På dansk ville vi nok kalde det modenhed. (tankesæt eller tankegang??)

Stigende kompleksitet kræver et mere komplekst mindset. I en meget enkel verden, hvor ting er, hvad de giver sig ud for at være, kan man klare sig med et forholdsvist simpelt mindset.
Skal vi derimod fungere i en kompleks verden, hvor ting ikke altid er, som de ser ud, har vi brug for et mindset, der kan håndtere en højere kompleksitet.

Et eksempel: 
Når vi skal formulere virksomhedens strategi eller langsigtede planer, handler det ofte om at se mønstre i hændelser og data, som ikke umiddelbart synes at være forbundet, men som alligevel på en eller anden måde er det. Eller situationen, hvor man som mødeleder sidder til et vigtigt møde og fornemmer det usagte, eller de ikke udtrykte bekymringer eller forbehold, hos en eller flere vigtige mødedeltagere.

I begge tilfælde er det vores evne til at læse og forstå de situationer, der er afgørende for, om vi lykkes i vores lederrolle. Når det lykkes for os, er det fordi, vi har udviklet os lodret og er i stand til at håndtere mere komplekse problemstillinger.

Personlig udvikling i denne her tankegang handler derfor om i stigende grad at forstå andres måde at reagere på, at kunne gennemskue og gennemlyse stadig mere komplekse systemer, at kunne tænke i paradokser og polariteter, at kunne håndtere dilemmaer og så videre.

Most developmental psychologists agree that what differentiates leaders is not so much their philosophy of leadership, their personality, or their style of management. Rather, it’s their internal “action logic”—how they interpret their surroundings and react when their power or safety is challenged. Relatively few leaders, however, try to understand their own action logic, and fewer still have explored the possibility of changing it.

fra Seven Transformations of Leadership

Så hvordan udvikler man sig lodret?

Ja, hvis du tænker lidt over det, så sker det på en måde helt af sig selv. Det er den gode nyhed.

Det mindset du havde som 8-årig, er ikke det mindset du har i dag. Dengang havde du et ret enkelt billede af verden, nu har du et der er væsentligt mere komplekst. Så venter man længe nok, udvikler man sig lodret.

Den dårlige nyhed er, at du måske ikke har tid til at vente på, at det sker af sig selv. For hvis kompleksiteten og forandringerne derude sker hurtigere, end du  udvikler dig, var det måske en idé at sætte lidt fart på din egen udvikling.

Og hvordan gør man det?

Der er flere muligheder, men en måde at gøre det på, er ved at deltage i action learning grupper, hvor formålet er struktureret refleksion og diskussion omkring væsentlige udfordringer. (Coaching, meditation og journaling er andre metoder man kan bruge til at fremme sin lodrette udvikling med.)

Grundlæggende handeler det frem for alt om at sætte sig i nogen situationer hvor man ser verden fra lidt andre perspektiver end dem man plejer. 

Forandringerne omrking os venter ikke på nogen – det er nu du skal gøre noget ved det.

Har du spørgsmål eller kommentarer?