Triomøder er et hit

Vi har netop fået feedback fra Berendsen Tekstil, der afsluttede et hold på GROW Leadership i december. Gennemgående er der stor begejstring for triomøderne, der tydeligvis er noget af det, der giver deltagerne allermest. På triomøder får de lejlighed til at lære andre kolleger bedre at kende og komme i dybden med deres erfaring. Netop fordi de kan dele deres oplevelser, sparre med hinanden og give konstruktiv feedback. Virkelig noget der rykker. Et dejligt afsæt til 2011.

Alt har faktisk været rigtig godt – samspillet mellem undervisning og triomøder

Hvis jeg skal pege på en ting, udover selvfølgelig det rent faglige indhold samt arbejdet med sig selv som person, så oplever jeg, at jeg har haft nogle fantastiske dage sammen med nogle kollegaer som jeg i det daglige ikke ser så meget til.

Rigtig positivt har været selve processen med at arbejde med en aktuel case i en længere periode og løbende sætte aktiviteter i gang og reflektere over dem, samtidig med at der kommer indspark fra Mike og de andre i trioen. Det har været en rigtig god og lærerig måde at arbejde på. Som ny leder er jeg blevet mere bevidst om, hvordan jeg kommunikerer til mine ansatte og kolleger

Noget af det mest positive har været at få kendskab til kollegaers stærke og svage sider og at arbejde på tværs i triogrupperne

Det mest positive har været triogrupperne. Den snak og de råd man får på triomøderne har været super godt for min personlige udvikling.

Det har været lærerigt at komme til at kende sig selv på en helt anden måde, få nogle gode værktøjer til at kunne arbejde videre med i hverdagen. samtidig at have lært de gode kollegaer at kende på en helt anden måde. Helt klart noget som har givet så meget, at man hver tænker på det. Triomøderne har så lige givet det sidste.

Den strukturede tilgang der har været med et godt kick-off møde og derefter arbejdet med trioerne har været rigtig positivt. Det har sikret en god kontinuitet gennem hele forløbet. Refleksionen via logbøgerne har været rigtig god til at sikre, at læringen sidder fast og at man bliver klogere på sig selv fra uge til uge.

Har du spørgsmål eller kommentarer?