Tedx Copenhagen

What is the good life – and what price do we pay to live it? Det var overskriften på Tedx, som i tirsdags blev afholdt i Politikens hus.

Det overordnede indtryk og følelsen, man forlod konferencen med, var at alting kan lade sig gøre, hvis man virkelig tror på det. Det var en fantastisk sammensat gruppe af oplægsholdere med hver deres unikke projekt eller idé, der kan udvikle og forandre verden, som vi kender den.

Mission possible
Kan man for eksempel bygge et bjerg i København? Ja, det kan man faktisk godt! To unge mænd har undersøgt sagen, og det kan godt lade sig gøre. Det koster godt nok en del mere end en bondegård, og det vil tage ca 200 år, men projektet er faktisk søsat, og både ingenører og arkitekter støtter ideen. Det mest inspirerende ved det projekt er faktisk, at de to unge mænd godt ved, at de ikke selv lever længe nok til at se det færdige bjerg, men det afholder dem ikke fra at kaste sig ud i det. Drømmen og projektet rækker dermed langt ind i fremtiden og til de næste generationer. Det går i den grad ud over egoperspektivet, og man er pludselig en kanal for noget meget større, der rækker ud over sig selv og måske sin egen generation. Det er den slags ideer, vi har brug for, hvis vi for alvor vil bevæge verden i nye retninger. Noget vi måske kun kan ane konturerne af, og noget vi med sikkerhed ikke kan se resultatet af i morgen. Men noget vi konstant kan mærke bevægelsen og gnisten i.

Skovfogeder eller brændehuggere?
Verden har brug for flere skovfogeder end brændehuggere. En skovfoged planter træer, som er rigtig mange år om at vokse sig fuldvoksne. Det kommer skovfogeden sandsynligvis ikke til at opleve, men det var ham, der gav det liv.

Tedx inspirerer til at give liv til de virkeligt visionære og langsigtede projekter. Men det kræver både mod, vilje og et stærkt indre barn at kaste sig ud i det. Det kræver, at man giver slip på egne indre begrænsninger og lukker ørene for automatreaktioner og fordomme om, hvad der kan eller ikke kan lade sig gøre.

Glem alt hvad du har lært
Som designeren bag verdens første amatør rumraket så rammende beskrev, så var det typisk eksperterne med rigtig meget viden om et specifikt emne, der sagde, at dette eller hint overhovedet ikke kunne lade sig gøre. I stedet fandt han frem til samarbejdspartnere, der svarede: “Jeg ved ikke, hvordan man gør, men lad os prøve det!” Det gav langt større drivkraft i projektet.

Det leder os ind til en meget fundamental ingrediens i alt det, vi laver i GROW. Viden og læring handler om at stille de rigtige spørgsmål, og det er en stor styrke for en stund at glemme alt, hvad man har lært, for at kunne se verden med åbne øjne.

Se videoen om Mount Copenhagen her. Alle videoer er lagt online, og der er masser af gode historier at lade sig inspirere af. Tedx video 2010

Har du spørgsmål eller kommentarer?