Udvikling af dit team

Team Trekanten

Velfungerende teams er kendetegnet ved, at de har fokus på tre ting – og at de vægter alle tre ting lige højt: Resultater, Processer og Relationer. Du kan se mere om den tankegang i dette korte videoklip.

Hvis du vil sætte lidt fokus på dit team, og hvordan det fungerer, kan det være en rigtig gode idé at starte med en en snak om de tre emner.

Jeg plejer at at starte med resultater, så processer og til sidst relationer. Måden jeg gør det på, er ved at stille teamet følgende spørgsmål (over tre runder):

Resultater

 • Hvad er det for en opgave, vi skal løse (Ikke: hvad er den enkeltes job, men hvad er det for en opgave vores team i fællesskab har ansvaret for)
 • Når vi de resultater/mål, vi har sat os?
 • Opfylder de resultater forventningerne hos vores gæster, kolleger?
 • Er vi ambitiøse nok i vores mål?

Processer

 • Fungerer vores planer og processer for de opgaver, vi står over for?
 • Var vi gode til at tilpasse os, når det var nødvendigt?
 • Er vores proces/arbejdmetoder godt organiseret og co-ordineret?
 • Var roller og opgaver klare og tydelige – også i udførelsen af opgaven?
 • Udnytter vi teamets færdigheder og talenter bedst muligt?

Relationer

 • Støtter alle på holdet hinanden? Og føler vi at alle har en andel i vore successer?
 • Har deltagerne etableret gode relationer til hinanden, hvor der er skabt tillid og forståelse for hinandens styrker?
 • Helt overordnet er der så et højt engagement fra alle i at lykkes med vores opgave?

Man kan vælge at gøre det som en halvdags workshop, eller man kan gøre det over tre gange med ét emne hver gang.

Nogle gange beder jeg deltagerne tage stilling til spørgsmålene på forhånd. Jeg udleverer et lille spørgeskema, hvor de på en skala fra 1 til 10 har indikeret, i hvor høj grad de mener, vi lykkes med det enkelte spørgsmål. Under workshoppen sætter jeg så svarene op i en matriks med deltagernes navne på den ene side og spørgsmålene på den anden og deres respektive svar i krydsfelterne. På den måde kan man få gang i en god diskussion om de punkter, hvor der tydeligvis ikke er enighed.

Teamets udvikling

All teams gennemgår stadier i deres udvikling. Eller måske er det mere korrekt at sige, at alle teams på et givent tidspunkt befinder sig på 1 ud af 4 stadier.  For det er ikke altid en lineær udvikling fra et stadie til det næste. Nogle gange oplever man tilbagefald og pludselig er teamet tilbage i en tidligere fase.

Som teamleder kan man ikke undgå de faser. Man kan blive god til at genkende faserne og reagere hensigtsmæssigt i forhold til den fase temaet er i lige nu. Det kan du se lidt mere om i denne video: