Din personlige udvikling

Så længe man har et lederskab overfor andre, bør man arbejde på at forstå og blive klogere på sig selv som leder.


-Alfred Josefsen fra bogen Min passion for ledelse”

Vandret eller lodret?

Du gør et godt job i hverdagen. Du kan dine ting. Din faglighed fejler ikke noget. Tvært imod. Alligevel tænker du fra tid til anden, at der mangler noget.
Det er der ikke noget at sige til – og du er ikke alene om det.
En stor international undersøgelse lavet af IBM viser, at et overvældende flertal af de adspurgte ledere, mener at kompleksiteten vil være stadig stigende i fremtiden, og lidt over halvdelen af lederne er i tvivl, om de i virkeligheden har de nødvendige færdigheder til at håndtere det.
Nu spekulerer du måske på, hvor du skal finde det kursus, du mangler. Svaret er, at du nok ikke finder det. Eller rettere sagt -det er nok ikke et kursus, du har behov for, når det kommer til stykket.

Som ledere kan vi udvikle os på to måder. Vandret og lodret.

Vandret udvikling handler om kompetenceudvikling. Flere værktøjer, nye teorier og så videre.
Lodret udvikling handler derimod om ændring af dit mindset (mindset er din måde at tænke på, og den måde du fortolker en given situation på).

Stigende kompleksitet kræver et mere komplekst mindset. I en meget enkel verden, hvor ting er, hvad de giver sig ud for at være, kan man klare sig med et forholdsvist simpelt mindset.
Skal vi derimod fungere i en kompleks verden, hvor ting ikke altid er, som de ser ud, har vi brug for et mindset, der kan håndtere en højere kompleksitet.
Et eksempel: 
Når vi skal formulere virksomhedens strategi eller langsigtede planer, handler det ofte om at se mønstre i hændelser og data, som ikke umiddelbart synes at være forbundet, men som alligevel på en eller anden måde er det. Eller situationen, hvor man som mødeleder sidder til et vigtigt møde og fornemmer det usagte, eller de ikke udtrykte bekymringer eller forbehold, hos en eller flere vigtige mødedeltagere.
I begge tilfælde er det vores evne til at læse og forstå de situationer, der er afgørende for, om vi lykkes i vores lederrolle. Når det lykkes for os, er det fordi, vi har udviklet os lodret og er i stand til at håndtere mere komplekse problemstillinger.
Personlig udvikling i denne her tankegang handler derfor om i stigende grad at forstå andres måde at reagere på, at kunne gennemskue og gennemlyse stadig mere komplekse systemer, at kunne tænke i paradokser og polariteter, at kunne håndtere dilemmaer og så videre.

Så hvordan udvikler man sig lodret?

Ja, hvis du tænker lidt over det, så sker det på en måde helt af sig selv. Det er den gode nyhed. Det mindset du havde som 8-årig, er ikke det mindset du har i dag. Dengang havde du et ret enkelt billede af verden, nu har du et der er væsentligt mere komplekst. Så venter man længe nok, udvikler man sig lodret.
Den dårlige nyhed er, at du måske ikke har tid til at vente på, at det sker af sig selv. For hvis kompleksiteten og forandringerne derude sker hurtigere, end vi udvikler os naturligt, var det måske en idé at sætte lidt fart på vores egen udvikling.

Og hvordan gør man det?

Der er flere muligheder, men coaching er en måde at gøre det på

Hvis du har fået lyst til at fordybe dig mere i teorierne bag personlig udvikling er her et par tips:
Seven Transformations of Leadership
by David Rooke and William R. Torbert HBR -