Introduktion til forløbet

Her finder du en række praktiske oplysninger og forklaringer på, hvordan dit GROW leadership kursus kommer til at forløbe.

Først: opdater dine data på maillisten

Det er vigtigt, at du tilmelder dig vores mailliste. Du vil modtage en mail med et link til maillisten, hvor vi beder dig om lidt flere oplysninger. Maillisten bruger vi til at sende dig information, praktiske oplysninger og eventuelle ændringer, hvis det skulle blive nødvendigt.

Du har de næste 16 uger en personlig coach

Grundlæggende handler coaching om at hjælpe en anden person til at se og at udnytte de ressourcer, vedkommende allerede har.
Det sker typisk gennem én eller flere samtaler, hvor coachen bruger en kombination af spørgsmål, aktiv lytning, observation og feedback til at skabe ny indsigt, læring og personlig udvikling for den, der bliver coachet.

Grundtanken i dette forløb er, at det vi traditionelt kalder undervisning ligger som e-learning moduler på nettet – i form af korte videoer. Tilgengæld har du under hele forløbet en personlig coach – du kan bruge din coach på flere måder:

– til sparring om, hvordan de ting du lærer på modulerne, kan integreres i din hverdag

– til samtaler om ledelsesmædsige problemstillinger, som optager dig

Det er helt op til dig – du sætter selv dagsorden fra gang til gang.

Hvad kan du forvente af din coach?

Feedback er som bekendt “the breakfast of champions.”
Som coach lytter jeg med nysgerrighed for at forstå, hvem du er, og hvordan du oplever verden? Ofte vil jeg forsøge at udfordre den måde, du anskuer verden på ud fra en overbevisning om, at evnen til at kunne skifte perspektiver på andre mennesker og situationer, er helt grundlæggende for vores udvikling. Jeg spiller ærligt bolden tilbage og giver dig klar besked om, hvad jeg observerer.
For de fleste ender et coaching forløb med at være et tigerspring i den personlige udvikling!

Coaching samtalerne rent praktisk

Samtalerne foregår på nettet. Jeg kan personligt bedst lide at bruge et program, der hedder Zoom - det minder om SKYPE, men er en lidt bedre kvalitet. Du kan bruge din computer, Ipad og iphone eller android phone til det.

Du er selv ansvarlig for at booke dit coaching møde med mig. Det gør du via denne side , hvor du også kan se, hvilke tidspunkter der er til rådighed. Når du har valgt en tid, modtager du en bekræftelse fra mig med et link til Zoom, så du kan logge dig på vores møde, når tiden kommer.

Den eneste ulempe ved Zoom er, at det kræver en rigtig god internetforbindelse – hvis ikke vi kan få det, så går vi over på SKYPE, som også er fint.

Din personlige ledelsesmæssige udfordring

På alle GROWS kurser arbejder vi ud fra et grundlæggende princip om action learning. Action learning adskiller sig fra mere traditionelle læringsformer ved, at vi tager udgangspunkt i en given problemstilling, i stedet for at tage udgangspunkt i en given viden.

Eller sagt på en anden måde: Når vi går i skole eller deltager på kurser i almindelighed, tilegner vi os en masse værktøjer og færdigheder, som vi så forventes at gøre brug af, når muligheden byder sig. Når vi arbejder med action learning, så gør vi det omvendt. Vi tager udgangspunkt i en given problemstilling, som deltageren har, og så prøver vi sammen at se på, hvilke værktøjer eller færdigheder, man er nødt til at være i besiddelse af, for at kunne løse problemstillingen.
Derfor starter alle GROW forløb også med, at hver deltager sætter sig ned og tænker over, hvad der kunne være en interessant udfordring at arbejde med, i løbet af de 12 uger kurset varer.

I action learning skildrer vi, mellem det vi kalder ”puslespil” og ”udfordringer.” Puslespil er karakteriseret ved, at der kun findes én mulig løsning. Den er måske tidskrævende og svær at finde, men der er kun én rigtig løsning. Det gælder bare om at finde ud af, hvordan brikkerne skal sættes rigtigt sammen. Udfordringer kan derimod have mange forskellige løsninger, og løsningerne er tit afhængige af de situationer, man befinder sig i. Hvilken virksomhed er der tale om? Hvilken leder? Hvordan er teamet? Der er rigtig mange faktorer, der spiller ind. Og netop derfor er der også rigtig mange forskellige måder at løse de mange ledelsesmæssige udfordringer på. Det er præcis de udfordringer, som er tvetydige eller uklare, vi kan lære rigtig meget af.

Som forberedelse til den første coaching samtale, skal jeg bede dig om at tænke over, hvad der kunne være en interessant udfordring for dig at arbejde med igennem dette forløb? Hvad er lige nu en problemstilling i din lederrolle, som ind imellem volder dig kvaler, som du grubler over, eller som du ikke kan se en umiddelbar og oplagt løsning på?

Så hvad er min største ledelsesmæssige udfordring lige nu?

Det spørgsmål skal jeg bede dig besvare. Når du har formuleret den, sender du den til mig på en mail og booker din første coaching samtale i kalenderen.
Hvis du har brug for yderligere inspiration til at formulere din udfordring kan du downloade en lille vejledning her

Forløbets moduler

Forløbet er bygget op så vi starter med, at du formulerer, hvad du mener er din største ledelsesmæssige udfordring lige nu. Det er vores afsæt, og det giver os noget konkret at relatere de kommende moduler og samtaler til.

Derefter går vi i gang med de 4 moduler.

Modulernes overskrifter er:
1) Service Profit Chain som ledelsesfilosofi
2) Situationsbestemt ledelse og motivation
3) Teams og teamforståelse
4) Hvad ledere gør. Hvad vil det sige at være magtfuld vs. magtesløs?

Hvert modul varer ca. tre uger. Den første uge skal du bruge til at sætte dig ind i noget af det stof, som du vil finde her på kursussiden. Det kan være i form af videoklip, tekster der skal læses eller henvisninger til artikler eller andre websider, som jeg har fundet interessante og relevante for netop det aktuelle modul.
Den følgende uge har du til at besvare den opgave, som jeg stiller dig skriftligt, og som er en fast del af hvert modul. Det er ikke tanken, at der skal skrives en lang afhandling, men du skal besvare nogle spørgsmål og reflektere over, hvordan stoffet passer ind i den hverdag, du er en del af.
Den tredje uge af modulet holder vi et coaching møde med udgangspunkt i ugens tema i relation til din personlige udfordring.

Modulerne bliver tilgængelige successivt, efterhånden som vi arbejder os igennem dem. Det vil sige, at det ikke er muligt at gå i gang med modul 3, før du har færdiggjort modul 2.

Oversigt og tidsplan

Jeg har lavet en oversigt over tidspforløbet og opgaverne. Den kan du downloade i pdf-format her: Tidsplan

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, eller der er andet, du har brug for, kan du skrive det i kommentarboksen på den pågældende side.

Du er også altid velkommen til at sende mig en mail.