Lederens Værktøjskasse

38249217 - red metal tool box isolated on white background.

Denne side er din indgangsportal til selve kurset. Herfra kan du navigere til alle moduler.

Lederens Værktøjskasse
Praktiske ledelses værktøjer der kan gøre dagligdagen som mellemleder lidt nemmere og hverdagen lidt sjovere.
Module 1 Introduktion til Lederens Værktøjskasse
Det første modul indeholder lidt praktiske information om forløbet og baggrundsmateriale i forhold til Service Værdikæden. Hvis du synes der er for meget tekst at læse i Unit 2 (Historik mm.) så spring lidt let over det, men kig på modellen, så du forstår, hvordan den er skruet sammen - det gør det lettere at forstå modul 2.
Unit 1 Introduktion til forløbet
Unit 2 Historik, baggrund og overblik
Module 2 Service Værdikæden
Service Værdikæden er fundamentet for den moderne servicevirksomhed. Det er vigtig at forstå værdikæden for også at kunne forstå hvad det er for en ledelsesopgave vi står over for.
Unit 1 Vi lever i et overforsynet marked
Unit 2 Marketing er det vi gør hver dag
Unit 3 Hvor meget tilfredshed skal der til?
Unit 4 Det ekstreme kundefokus
Unit 5 Hvad har du lært om loyalitet?
Unit 6 Hvad betyder værdi i en servicevirksomhed?
Unit 7 Værdi for hvem?
Unit 8 De fem elementer i proces
Unit 9 Værdi under brøkstregen
Unit 10 Hvad ved du nu om Værdi?
Unit 11 Intern kvalitet - vores fundament
Unit 12 Loyale medarbejdere
Unit 13 Loyalitet & tilfredshed
Unit 14 Dream Team
Unit 15 Intern kvalitet er udgangspunktet
Unit 16 Dream Team refleksion
Unit 17 Det handler om ledelse
Unit 18 Så hvad betyder det for dig og det du laver?
Module 3 Ledelse - det helt basale
Vi starter med at se på de helt basale grundelementer. Motivation, feedback og forståelse for hvem det er vi skal lede
Unit 1 Introduktion til ledelse
Unit 2 Motivation - hvad er det?
Unit 3 Feedback - uden feedback, ingen motivation
Unit 4 Typologier - nøglen til at forstå de andre
Module 4 Situationsbestemt Ledelse
Dygtig ledelse er at kun tilføre en situation, det den mangler, skriver Ulrich Haagerup. For at kunne tilføre en situationen, det den mangler, er man først nødt til at kunne stille en diagnose – at kunne analysere den givne situation. Netop det at kunne lave en præcis analyse af en given situation, er i følge Blanchard (1996) en af de tre nøgleegenskaber ved en dygtig leder. Når man har stillet diagnose, er det næste skridt at kunne tilpasse sin leder adfærd best muligt til den givne situation - og dermed tilføre situationen det den mangler. Så kort kan man sammenfatte hele filosofien bag situationsbestemt ledelse.
Unit 1 Hvordan ville du lede i følgende situationer?
Unit 2 Refleksion - hvad er autoritet?
Unit 3 Teorien bag Situationsbestemt Ledelse
Unit 4 Men hvordan bliver vi gode til at se parathedsniveauerne?
Unit 5 Eksempler på adfærd
Unit 6 Hvilke parathedsniveauer fordrer hvilken lederstil?
Unit 7 Opsummering på modulet
Unit 8 Afsluttende test
Module 5 Team forståelse
Det eneste man kan alene i denne her branche, er at drive en pølsevogn - mere kompliceret end det og man har brug for at være flere. Men hvad skal der til for at få et team til at fungere. det skal vi se på i dette modul.
Unit 1 Team High Performance model
Unit 2 Teamforståelse
Module 6 Coaching
Vi kan ikke uddanne dig til at blive en professionel coach på dette kursus , men vi kan lære dig hvordan man får en mere coachende ledelsesstil. Og som du lærte på modulet om Situationsbestemt Ledelse så er det en effektive måde i rigtig mange situationer.
Unit 1 Coaching - Hvad er det?
Unit 2 Coaching - hvordan gør man?
Unit 3 Opsummering og afrunding af modulet
Module 7 Hvad ledere gør
I dette sidste modul prøver vi at opsumere de værktøjer vi har kigget på ved at se lidt nærmere på hvad det så er man gør som den gode leder.
Unit 1 Du som leder er dit eget vigtigste instrument
Unit 2 Hvad ledere gør...
Unit 3 Magt og Afmagt
Unit 4 Proaktiv eller reaktiv
Unit 5 Tid og Prioritering
Unit 6 Emotionel Intelligens
Module 8 Afsluttende bemærkninger
Vi er kommet til vejs ende - Det er tid til en sidste overordnet refleksion og en lille hilsen fra mig samt lidt bonusmateriale du måske har lyst til at kigge på.
Unit 1 Afsluttende tanker om ledelse
Unit 2 Tak for denne gang
Unit 3 Inspiration på falderebet
Powered By WP Courseware