Modul 2b – Inspiration til en lederworkshop

Vi har tidligere i forløbet været inde på, at strategi idag ikke længere er det, man kalder top-down ( altså noget den øverste leder udvikler bag en lukket dør og krænger ned over hovedet på resten af organisationen), men i langt højere grad er blevet ‘whole-system.’ Det vil sige, at man forsøger at involvere så mange dele af organisation som muligt.

Defor var det også tanken, at det ville være en god idé at involvere din ledergruppe i denne her strategiprocess på nuværende tidspunkt.

En god måde at gøre det på, er at introducere hele tankegangen om Service Design og Service Blueprinting. Så lad os starte med at se nærmere på, hvad det er for noget.

Du finder en introduktion til Service Design her:

Service Design

Og lidt mere om Service Blueprinting her:

Service Blueprint

Har du lyst til at fordybe dig mere i Service Blue printing kan du gøre det her med denne artikel på engelsk.

Og her er så en meget praktisk forklaring:


Husk at du kan klikke i nederste højre hjørne på videoen for at få fuld skærm

roedstreg

Forslag til workshop struktur

Når vi ellers har styr på, hvad service design er for noget, er vi klar til at kigge på, hvordan sådan en workshop kunne struktureres. Det er der ikke ét rigtigt svar på og udformningen afhænger af, hvem man er, hvor stor en ledergruppe man har og hvor meget tid, man vil ofre på det. Her er mit forslag til, hvordan jeg ville gøre det – så kan du vælge til eller fra, så det passer til netop din situation.

Jeg har lavet et Service Blueprint kit til dig – Service Blueprint Kit. Print arkene ud og lav de nødvendige fotokopier.

Introduktion til dagen og gennemgang af program

 1. Vis videoen med Simon Sinek du finder den her.
 2. Diskusion i teamet om hvad er så vores Why (Mission) og What (Vision). Måske har du som leder allerede formuleret det, så gælder det om at sælge ideen – eller du kan vælge, at det er noget, der skal udvikles i fællesskab.
 3. Fortæl om “Strategiværkstedet” og den process du pt er en del af i den forbindelse. Fortæl om hvorfor strategi er nødvendigt, og hvad det er for noget ( brug evt de to videoer fra introduktionen)
 4. Introducer deltagerne til Service Blueprint tanken og lav evt øvelserne med “hundelufter service” osv, så de får en fornemmelse af, hvordan det virker.
 5. Lav en bruttoliste over de gæste personaer, I kan komme i tanke om. Vælg en eller flere ud som I mener, er de vigtigste.
 6. Beskriv hvad I mener, der er karakteristisk for hver gæste persona udfra skemaet gæste persona.
 7. Lim et antal ark sammen så du har et banner til at beskrive gæsterejsen ud fra.
 8. Beskriv gæsterejsen ved at skrive de enkelte trin i gæstens rejse på PostIt’s og sætte dem på det lange banner ark.
 9. Forsæt med at beskrive kontakt punkterne med frontlinie medarbejdere.
 10. Beskriv dernæst hvad back of house medarbejdere gør i hvert af de trin
 11. Sæt nu PostIt’s på med de processer, teknik eller andet som er vigtige.
 12. Slut af med at gå til toppen af arket og beskriv hvad det så er gæsten ser trin for trin på sin rejse genemme jeres hus. Fokusér på det vigtige (gæsten sætter sig til bords: hvad ser gæsten ved det dækkede bord ??).
 13. Identificer med mærker( cirkler) kritiske punkter undervejs.
 14. Når I mener, at I ikke har mere at tilføje, tager I et flip-chart og laver en liste over de vigtige ting, I har lært og hæftet jer ved i forbindelse med gæsterejsen.
 15. Hvis I laver denne øvelse i grupper, går I videre til den næste gæste persona/rejse. Hvis I har fordelt gæste personaer imellem jer, så præsenter Service Blueprint bannere for hinanden.
 16. Når I mener, I ikke har mere at tilføje, tager I et flip-chart og laver en liste over de vigtige ting I har lært og hæftet jer ved i forbindelse med gæsterejsen.
 17. Slut evt workshoppen af med at lave en brain storm over styrker og svagheder, muligheder og trusler som teamet ser dem. Eller du kan vælge at diskutere nogle af de konklusioner, du har fra arbejdsbogen.

Har du specifikke spørgsmål eller brug for flere oplysninger så sig endelig til.