Situationsbestemt Ledelse et praktisk værktøj

Situationsbestemt Ledelse
Dygtig ledelse er at kun tilføre en situation, det den mangler, skriver Ulrich Haagerup. For at kunne tilføre en situationen, det den mangler, er man først nødt til at kunne stille en diagnose – at kunne analysere den givne situation. Netop det at kunne lave en præcis analyse af en given situation, er i følge Blanchard (1996) en af de tre nøgleegenskaber ved en dygtig leder. Når man har stillet diagnose, er det næste skridt at kunne tilpasse sin leder adfærd best muligt til den givne situation - og dermed tilføre situationen det den mangler. Så kort kan man sammenfatte hele filosofien bag situationsbestemt ledelse.
Module 1 Introduktion
Introduktion til Emnet - og en test af din foretrukne leder stil
Unit 1 Hvordan ville du lede i følgende situationer?
Unit 2 Situationsbestemt ledelse -
Unit 3 Refleksion
Module 2 Hvordan gør man
Vi gennemgår hvordan man bliver god til at stille den rigtige diagnose
Unit 1 Teorien bag situationsbestemt ledelse
Unit 2 Men hvordan bliver vi gode til at se det her med parathedsniveauerne?
Unit 3 Eksempler på adfærd
Unit 4 Hvilke parathedsniveauer fordrer hvilken lederstil?
Module 3 Afsluttende test
Nu er det tid til at tage den afsluttende test
Unit 1 Situationsbestemt ledelse - sammenfatning
Unit 2 Afsluttende test
Module 4 test
test
There are no units in this module.
Powered By WP Courseware