Modul 5 – Afsluttende refleksionroedstreg


Our deepest fear is not that we are inadequate.
Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.
It is our light, not our darkness that most frightens us.
We ask ourselves, Who am I to be brilliant,
gorgeous, talented, fabulous?
Actually, who are you not to be?
You are a child of God.
Your playing small does not serve the world.
There is nothing enlightened about shrinking
so that other people won’t feel insecure around you.
We are all meant to shine, as children do.
We were born to make manifest the glory of God that is within us.
It is not just in some of us; it is in everyone.
And as we let our own light shine, we unconsciously
give other people permission to do the same.
As we are liberated from our own fear,
our presence automatically liberates others.

a return to love – marianne williamson


roedstreg


Det vi har praktiseret her på hele dette forløb kaldes Action Learning. Du har modtaget noget input i form af videoklip, du reflekteret over det og often relateret det du har lært til din egen arbejdssituation og måske foretaget ændringer i din måde at gøre ting på.

Vi er nu ved vejs ende og det er tid til at løfte os op i helikopteren og lave en lidt refleksion fra lidt større højde - men spørgsmålene er de samme det er bare perspektivet vi ændre ;-)