Hvornår er man leder?

I min verden defineres ledelse ved følgeskab. Du er leder, ikke bare af navn, men også af gavn, når nogle vælger at følge dig. Man kan have nok så mange striber på skulderen, men hvis man ikke har følgeskab, hjælper det ikke det store. Som en af mine amerikanske kollegaer engang sagde: ”A leader without followers is just af guy out for a walk.”
Hvad skal der så til, for at skabe følgeskab?

Det handler grundlæggende om tillid. Hvis du er min leder, og jeg skal følge dig, så skal jeg have tillid til, at du kender vejen mod målet. Jeg skal også have en idé om, at der hvor du er på vej hen, er et bedre sted at befinde sig, end der hvor vi er lige nu. Jeg skal tro på, at du ved, hvordan vi kommer hen til det nye mål. Og ikke mindst skal jeg tro på, at du ikke leder os ud i noget, der er dårligere, end der hvor vi er nu..
Følgeskab er frivilligt. Det er ikke noget man kan tvinge folk til. Så det handler om at tænke over, hvad det er du gør i hverdagen, som inspirerer dine medarbejdere til følgeskab.

Du har som leder kun 3 instrumenter i din leder rolle:

Samtaler – formelle og uformelle
Handlinger – det du tager action på – eller ikke tager action på
Adfærd – den måde du selv optræder på.

Så hvilke samtaler og beslutninger og hvilken adfærd er det, der inspirerer folk til at slutte op om din vej og støtte dig? Det er det helt fundamentale spørgsmål, man er nødt til at stille sig selv hver morgen.

Konsekvensen af den tankegang er derfor også, at man er nødt til at udvise en ikke så ringe portion ydmyghed i sin rolle som leder.
For man er kun leder, så længe ens medarbejdere har ønske om følgeskab.

—-
Hold dig hurtigt og nemt ajour her

Har du spørgsmål eller kommentarer?