Hvad kan vi lære af Netflix?

Mange firmaer har en personalehåndbog med beskrivelser af HR-politikker, interne regler, firmaets værdier, hvordan man forholder sig ved sygdom og så videre.
I de fleste firmaer er personalehåndbogen ikke særlig dynamisk. Den står i en reol og samler støv. Ind imellem husker man måske at udlevere personalehåndbogen til nye medarbejdere, men derudover er den ikke meget i spil.

Hos NetFlix har de valgt at gå en lidt anden vej. De har nemlig valgt at lave deres HR-politik og personalehåndbog, som en helt almindelig powerpoint præsentation. Med overskrifter og underoverskrifter – ingen billeder, eller andre sjove effekter. Men lige præcis den powerpoint præsentation er gået – om ikke verden rundt, så næsten. Den er gået ‘viral,’ fordi den viser en meget anderledes og mere fokuseret måde at tænke HR på i forhold til hvad vi er vant til. Netflix oplever en fantastisk succes og vokser i et formidabelt tempo. Vi begynder måske at forstå hvorfor.

Håndbogen er delt op i syv kapitler, og overskriften i disse kapitler er:

o Værdier vi værdsætter
o High-performance
o Frihed og ansvar
o Kontekst i stedet for kontrol
o Fælles fodslag
o Løs struktur
o Bedste løn i markedet
o Forfremmelse og udvikling

Hvert kapitel er understøttet af et antal forklarende slides i punktform. Det er absolut værd at dykke ned i, så over de næste blogindlæg, vil jeg gå nærmere ind i udvalgte kapitler og forsøge at beskrive, hvad det er, NetFlix gør anderledes.

Lad os starte med det vigtigste først: værdierne!

At sætte ord på firmaets værdier er meget brugt. Til tider er det også misbrugt. I nogle virksomheder smiler de ansatte lidt af det med værdierne, ja nogle steder griner de ligefrem, ved jeg.

Det værste eksempel jeg kan komme i tanke om er Enron, som endte i en kæmpestor skandale, med svindel, magtmisbrug og dokumentfalsk. Erons fire værdier, som stod meget flot på deres hjemmeside var: integritet, kommunikation, respekt og excellence. Ironisk nok!

NetFlix’s filosofi er, at et firmas virkelige værdier ikke handler om, hvad der er nedfældet i stikord og som hænger på en planche et sted i lobbyen. En virksomheds værdier, afspejles af tre ting: hvem der belønnes, hvem der forfremmes og hvem der bliver bedt om at finde et andet sted at arbejde. Så enkelt er det. Så det handler om adfærd og færdigheder. Hvilken adfærd og hvilke færdigheder værdsætter vi hos vores kollegaer?

Hos NetFlix har man lavet en liste over ni typer adfærd og færdigheder, der værdsættes. De er grundlaget for ansættelse og afskedigelse og om den enkelte medarbejder har fortjent en forfremmelse eller ej.

De ni typer af adfærd og færdigheder er:

Dømmekraft:
Tager du kloge beslutninger – også i vanskelige situationer? Er du i stand til at identificere kerneproblemerne i noget – i stedet for bare at symptombehandle? Er du i stand til at tænke strategisk? Kan du formulere, hvem du er, hvad du er, og hvad det er for en opgave du skal løse? Er du i stand til at vurdere, hvad der er vigtigt at få gjort godt nu, og hvad vi kan gøre bedre senere?

Kommunikation:
Du er god til at lytte, så du bedre forstår, i stedet for bare at reagere. Du kan formulere dig kort og præcist – både når du taler og skriver. Du behandler andre mennesker med respekt, uanset hvilken status de har i firmaet – eller om du er enig eller uenig med dem. Du er god til at holde hovedet koldt – også i stressede situationer.

Gennemslagskraft:
Du er i stand til at udføre en imponerende mængde arbejde. Du demonstrerer igen og igen high-performance på en sådan måde, at dine kollegaer kan stole på dig og regne med dig. Du har fokus på at nå resultater og går ikke kun op i proces. Du har en forkærlighed for at handle fremfor at analysere.

Nysgerrighed:
Du lærer hurtigt og meget gerne og hele tiden. Du forsøger altid at forstå, hvad der sker. Med kunderne, med markedet, med leverandørerne og med verden omkring dig. Du holder dig generelt orienteret om branchen, teknologi og andre relevante emner, der vedrører vores kerneprodukt. Du bidrager gerne – også uden for dit eget fagområde.

Innovation:
Du er god til at reframe ting, så det bliver til praktiske løsninger – også på svære problemer. Du stiller spørgsmålstegn ved den almindelige vanetænkning – og er hurtig til at se og foreslå bedre måder at gøre tingene på. Du skaber nye ideer, som viser sig at være nyttige. Du hjælper med til at holde os fleksible og smidige, ved at minimere kompleksitet og hele tiden forsøge at simplificere det vi har gang i mest muligt.

Mod:
Du siger, hvad du mener – også selv om det kan være kontroversielt. Du tager de hårde beslutninger uden at vride hænder. Du tager kloge risici, og du stiller spørgsmålstegn ved handlinger, som ikke lever op til vores grundlæggende værdier.

Passion/engagement:
Du inspirerer andre med din tørst for high-performance. Du er seriøst interesseret i firmaets succes. Du fejrer vores sejre, og du er vedholdende.

Ærlighed:
Du er kendt for at være direkte og ligefrem. Du er ikke politisk eller manipulerende, når du har uoverensstemmelser med andre. Du siger kun ting om dine kollegaer, som du også ville sige, hvis de var til stede. Du er hurtig til at indrømme, hvis du har gjort noget forkert eller kunne gøre noget bedre.

Fællesskab:
Du forsøger at gøre dét, der er bedst for firmaet, i højere grad end du gør dét, der er bedst for dig selv eller din afdeling. Du sætter ikke dine egne hensyn først, når du leder efter gode ideer. Du gør dit bedste for at hjælpe andre. Du deler information åbent og proaktivt med dine kollegaer.

Det var de ni værdier, man værdsætter hos NetFlix. Og det er ikke nogen, der bare hænger på en væg et usynligt sted. Det er værdier man virkelig udlever og bruger som målestok, når man skal afgøre om medarbejdere skal fortsætte deres karriere hos NetFlix.

Når man læser både værdierne og beskrivelserne, kan man ikke undgå at tænke, at det må være et fantastisk spændende firma at arbejde i. Personligt bliver jeg meget inspireret af den måde, NetFlix går så kontant til værks i arbejdet med værdier. Jeg oplever igen og igen virksomheder, som lige præcis falder i fælden med at bruge oceaner af tid på at udarbejde en eller anden form for værdisæt, som i virkeligheden er svær at genkende, når man bevæger sig rundt i virksomheden.

Har du mod på lidt refleksion, kan du spørge sig selv, hvor mange af dine kollegaer, der ville blive forfremmet hos NetFlix, hvis man brugte værdilisten som målestok? Eller endnu mere interessant: Ville du selv blive forfremmet hos NetFlix…?

I næste blogindlæg skal vi se nærmere på, hvad NetFlix forstår ved high-performance.

Trackbacks

Har du spørgsmål eller kommentarer?