Hvad er dit verdensbillede?

Hvordan får du ‘livet’ til at give mening. Hvad er det du tager som ‘givet’ det der ikke kan stille spørgsmålstegn ved?

Fremtidens  Organisation Frederic Laloux

Det er ikke så tit det sker, men engang imellem udkommer der en fagbog, som virkelig sætter gang i ‘noget’.

Sådan en bog har belgieren Frederix Laoux skrevet og den kan oven i købet allerede fås på dansk.

 

Bogen ‘Fremtidens Organisation’ beskriver en række virksomheder som Laloux har udpeget, fordi de alle – helt uafhængigt af hinanden – er organiseret ud fra nogen helt andre principper end dem, som vi er vant til.

 

De er ikke bare udtryk for småjusteringer, men er eksempler på en fundamentalt anderledes måde at tænke ledelse, hieraki og ansvar på.

 

Hvis man skal opsummere det kort, handler det om forskellige former for selvstyring, som vi med de traditionelle briller på, ikke ville anse for at være mulige. En hjemmesygeplejevirksomhed, bestående af 8000 sygeplejersker, som selv organiserer og planlægger deres arbejde uden, at der er nogen egentlig leder, er blot et af eksemplerne…

 

I Laloux’ terminologi operer alle disse organisationer ud fra en tankegang, som han kalder ”Teal”. Teal er betegnelsen for en grønblå farve som igen er en del af en (farve)skala filosoffen Ken Wilber bruger til at beskrive forskellige udviklingstrin med i den menneskelige udvikling.

 

Men ikke alle er klar til at gå over til det totale selvstyre. Før vi når ”Teal”, skal vi igennem en 5-6 andre trin på vejen.

 

Disse udviklingstrin er et udtryk for at forskellige stadier, får livet til at give mening, på forskellige måde. Harvard Professor Bill Torbert har skrevet meget om det han kalder for vores ”Action Logic” – det er den logik eller det ”mindset”, der ligger til grund for, at vi handler/reagerer som vi gør.

 

Når man begynder at se lidt nærmere på det, bliver det tydeligt, at det vi ofte ser som en leders  kompetence / inkompetence, ikke så meget handler om dennes færdigheder eller værktøjskasse, men nærmere om, hvordan vedkommende ser verden.

 

Derfor kan det være rigtig nyttigt at kigge nærmere på ”Action Logic” niveauer – og så stille sig selv det spørgsmål, hvad er det egentligt for et verdensbillede, der ligger til grund for mine handlinger?

Hvilket ”mindset” ligger til grund for mine handlingsmønstre?

 

Gør jeg det, får jeg ikke bare en bedre forståelse af mig selv, men jeg bliver pludselig også klogere på, hvorfor andre handler som de gør.

 

Det er et emne, der er svært blot at læse om. Den bedste måde at udforske det på, er i dialog/workshop form – derfor har jeg sammen med Vilvorde kursuscenter besluttet at udbyde en workshop, som vil introducere dig til hele denne her super spændende tankegang.

 

Du kan læse mere om workshoppen her:

 

Jeg håber du har fået lyst til at deltage!

——

 

PS – Hvis du stadig er i tvivl – så glemte jeg at nævne at forskning viser, at der er en klar sammenhæng mellem det udviklingstrin vi er på og det engagement, som vi evner at opnå fra vores medarbejdere.

 

Tankevækkende…

Har du spørgsmål eller kommentarer?