Hold på talenterne

Vi ved det godt alle sammen. Der er alvorlig stor forskel på, hvad en superstjernemedarbejder kan, i forhold til, hvad en gennemsnitlig medarbejder kan. Virkeligt dygtige medarbejdere er guld værd for en hvilken som helst virksomhed. Uanset om de er programmører, servicearbejdere eller noget helt tredje.

Derfor er det interessant at kigge nærmere på, hvad der skal til for at holde fast i stjernemedarbejderne. For det er nemlig også stjernemedarbejderne, vi er mest i fare for at miste, fordi de andre virksomheder rigtig gerne vil have fat i kompetent arbejdskraft. Hvis de kan lokke de skattede medarbejdere væk fra vores hold af ansatte, over til deres egen virksomhed, så gør de det.
Så hvad skal der til?

Her er 5 punkter på min liste over ting, der skal være på plads, for at vi kan holde på talenterne.

1) Fantastiske kollegaer
Der findes ikke noget værre, end at være nødt til at arbejde sammen med fjolser eller idioter. Det vil sige, det er den øverste ledelses allertungeste ansvar at sikre sig, at vi har det rigtige hold. Og at vi har effektive og konsekvente systemer, der piller dem ud, som ikke passer ind på holdet, når det er nødvendigt. Den største fornærmelse vi kan gøre mod en medarbejder, er at bede dem arbejde sammen med en, som tydeligvis er et fjols. Det kan være et fagligt fjols, det kan være et menneske, der har nogle helt andre værdier eller som på andre måder gør livet surt for deres omgivelser.

Hvis vi har sådan nogle på holdet, skal de tilbydes hjælp for at komme på rette spor. Hjælper det ikke, bliver vi nødt til at skille os af med dem – for ellers er de første, der rejser altid de dygtigste. Det er nemlig nemmest for dem, at finde noget andet at lave. De behøver ikke at finde sig i, at skulle arbejde sammen med fjolser. I denne kategori finder vi også dårlige mellemledere. Hvis vi, som den øverste ledelse i en virksomhed, accepterer at have middelmådige eller dårlige mellemledere, så skader vi i endnu højere grad de dygtige medarbejdere. Derfor er det vores pligt, som øverste leder, at sikre at vi har den bedst mulige kvalitet – også rent menneskeligt – i de mellemledere vi ansætter.

2) Gør en forskel
Det er det englænderne kalder purpose. Men det er enormt vigtigt for dygtige og talentfulde medarbejdere at føle, at det de investerer deres talent i også gør en forskel. Hvis vi skal sikre det, så bliver vi nødt til at tydeliggøre, hvad virksomhedens mission er. Og det er ikke godt nok at sige, at vi er her, fordi vi skal tjene flest muligt penge på kortest muligt tid. Det er ikke noget, der hidser ret mange medarbejdere op. Vi er nødt til at kunne formulere, hvordan vores virksomhed kan gøre en forskel. Det behøver ikke være noget revolutionerende med at afskaffe fattigdom eller noget andet storladent. Det kan være noget relativt simpelt. Måske stræber vores virksomhed efter at tilbyde nogle helt ekstraordinære serviceoplevelser, som for et kort øjeblik gør folk lykkeligere eller gladere. Men det skal formuleres og tydeliggøres, og vi er nødt til at vise de dygtige medarbejdere, hvordan deres indsats bidrager til, at vi samlet gør en forskel.

3) En positiv kultur
Vi er nødt til at have en kultur, hvor vi har det sjovt, hvor det er rart at være, hvor der er en god ping-pong mellem folk, der er en åben kommunikation, vi kan grine af hinanden og sammen, uden at tage hinanden alt for alvorligt. Det skal ikke bare gælde på tværs af de enkelte teams – det skal også gælde op og ned i systemet – altså mellem ledelse og medarbejdere.

4) Vi skal kunne tilbyde et godt liv
Det vil sige, hvis vi skal gøre os håb om at holde på de dygtigste medarbejdere, skal vi også gøre, hvad vi kan, for i videst muligt omfang at give dem fleksible arbejdstider, så de kan få deres liv til at gå op. Det kan der være mange varianter af – det kan være alt lige fra flextid til mulighed for hjemmearbejdsplads eller andre varianter af det. Det, der kendetegner den fantastiske virksomhed at være ansat i, er en virksomhed, som på en eller anden måde evner at tilpasse sine behov for arbejdsstyrke til den enkelte medarbejders behov.

5) Vi skal tilbyde en fair løn
Det vil sige, at vi ikke kan tilbyde en løn, som ligger under markedsniveau. På den anden side, skal vi også være opmærksomme på, at det ikke er løn i sig selv, der er vigtigt. Vi kan ikke bare give det dobbelte i løn og så håbe på, at resten nok skal gå. Vi er nødt til at betale en fair løn plus nogle goder. Der skal være nogle fordele, der skal være nogle ting som gør, at denne her virksomhed ikke bare betaler en god løn, men at der er nogle umiddelbare fordele ved at arbejde for virksomheden. Det kan være særlige sygeforsikringer, særlige indkøbsgoder eller noget helt tredje. Men der skal være nogle ting, der får medarbejderne til at føle, at de får lidt mere ud af det, end hvis de arbejdede i en gennemsnitlig virksomhed.

I virkeligheden er det meget simpelt. Hvis de 5 ovenstående ting er opfyldt, så bliver det meget svært at få medarbejderen til at forlade virksomheden. På den anden side, hvis vi ikke kan opfylde de 5 punkter, så har vi risiko for at miste talenterne til de dygtige virksomheder, som har forstået vigtigheden af de 5 punkter.

Har du spørgsmål eller kommentarer?