Halvvejs med Berendsen Textil

GROW Leadership for Berendsen er nu over halvvejs i GROW Leadership. Halvvejsmødet blev afholdt i Berendsens interne afdeling i Ishøj.

Dialog mellem mellemledere og deres nærmeste chef
På GROW Leadership skal hver deltager udforme en personlig ledelsesmæssig udfordring, som de har lyst til at arbejde med under forløbet. På halvvejsmødet skal de så præsentere deres udfordring – ikke bare for hinanden men også for nærmeste chef og gæster fra Berendsens direktion, som altid interesserer sig levende for denne del af processen. I modsætning til deres dagligdag får de her chancen for at reflektere lidt grundigere over, hvorfor det er en udfordring, og lige præcis hvad det er i den problemstilling, der udfordrer dem. Det er uvant for mange mellemledere, der er vant til at se problemstillinger som dåser på et hegn – de skal bare skydes ned, så snart man får øje på dem, og så videre til den næste.

Nu og her resultat eller personlig udvikling?
Det giver ofte mange udviklende diskussioner på tværs af afdelinger og hierarkier og også et interessant indblik i, hvad der er en legitim ledelsesmæssig udfordring på de forskellige niveauer. Ikke overraskende føler nærmeste chef ofte, at en udfordring skal være en meget praktisk her og nu problemstilling, vi kan sætte flueben ved, når man vi er færdige, mens man på et andet niveau i hierarkiet føler, at udfordringer bør handle om den personlige udvikling – hvordan den enkelte får udfordret sig selv og sit lederskab.

Det var der ikke noget entydigt rigtig eller forkert svar på. Som Ken Wilber siger, har alle har ret – delvist.

Har du spørgsmål eller kommentarer?