Et nyt MTV hold starter

I dag starter vi et nyt MTV hold op ( Vi kalder det MTV fordi vi kommer i gennem tre fokus områder fordelt over 3 workshops: Mig selv, Mit Team og Min Virksomhed).

Det er altid en fornøjelse for mig at arbejde med de 3 MTV moduler fordi det er et kursus forløb der virkelig skaber forandringer hos den enkelte på en meget enkelt måde.

Filosofien bag bag står på første side i den arbejdsbog deltagerne får udleveret:

Vi er hver især ansvarlige for os selv

Et af de vigtigste punkter på dette kursus, er budskabet om, at vi hver især må tage ansvar for det liv, vi lever. Det er konsekvensen af den samfundsmodel vi har i denne del af verden. Der er stor frihed og mange valgmuligheder.

Men med frihed følger ansvar – vi kan ikke leve et liv, hvor vi konstant forsøger at bortforklare manglende resultater, dårlige parforhold eller dødssyge job med, at vi er ofre for omstændighederne, at det er vores barndom, vejret eller sort uheld, der styrer vores liv.

Kendsgerningen er, at vi er chauffører i vor egen bus – vi har selv alle muligheder for at bestemme, hvor den bus skal hen, hvem der skal med den og måske allervigtigst, hvor sjovt vi skal have det på turen.

Når det kommer til stykket, så ender vi alle sammen det samme sted. Nogle tager en længere rejse, andre en kortere. Det handler ikke så meget om at komme til slutningen af tilværelsen – det lykkes for enhver bare man er tålmodig. Nej det handler om at sikre sig , at turen bliver det hele værd. Det er rejsen vi er på, der er det fascinerende…

Når det går op for deltager hvor meget deres eget ‘mindset’ betyder for den oplevelse af hverdagen de har – kan man næsten se hvordan der tænder en lampe inde i knolden på dem – det er helt vidunderligt, og for mange af dem noget de tager med sig resten af tilværelsen.

Når først vi har den side på plads tager vi fat i hvad det vil sige at være en team spiller, og hvad ens egen attitude betyder for den samlede team præstation og tilsidst slutter vi af med virksomheds perspektivet. Hvordan er det ‘jeg’ som medarbejder bedst kan bidrag til at min virksomhed bliver en succes.

Der er mange der tror at når vi taler om The Service Profit Chain så handler det om at virksomhederne skal pakke deres medarbejder ind i vat – men det er ikke min måde at se på det på. Ledelsen har selvfølgeligt et stor ansvar for at skabe den ‘gode arbejdsplads’, men det er lige så vigtig at medarbejderne også tager et medansvar for at skabe en god arbejdsplads – der skal som bekendt to til en tango

Alt i alt 3 en-dags workshops som tilsammen skaber en helt ny indsigt for den enkelte deltager

Har du spørgsmål eller kommentarer?