Et kvantespring på modul 6

Vi er nu halvvejs på det afsluttende modul 6 med vores første hold diplomledere. Halvvejsmødet blev afholdt på Sinatur Haraldskjær i Vejle på en meget smuk forårsdag, hvor alt var på nippet til at spring ud i fuldt flor – også vores diplomledere.


haraldskjaermodul620104


Alle er enige om, at vi nu er gået et niveau op i fagligt indhold, og det gør også, at flere af deltagerne er på vej til at tage kvantespring i deres egen udvikling. På dag ét stod den på integralteori, som foregår oppe i de højere luftlag, men som alligevel – når man dykker ned i den – er et utrolig brugbart og håndgribeligt redskab til at analysere sin virksomhed på flere niveauer.

Der blev lyttet intenst…

haraldskjaermodul620108

…og tænkt tilsvarende

haraldskjaermodul620103


Højt til loftet
Vi var også nødt til at flytte tankevirksomheden udenfor i perioder, for det integralteorien kræver en dybere form for refleksion, hvor der er nødt til at være både plads og tid til rådighed, for at det kan bundfælde sig.


haraldskjaermodul620107

En teori om alting
Integralteorien går i korte træk ud på, at alt er en del af noget andet – og alt har en inderside og en yderside. Det kan illustreres i en fire kvadrant model:


integral-model

Både simpel og kompleks
Ken wilber har udviklet integralteorien og kalder den en teori om alting. Og selv det lyder af meget, er det ikke helt ved siden af, for med de fire kvadranter er man i stand til at analysere på helheden i det problem, man arbejder med. Teorien kan forstås og arbejdes med på flere niveauer. Både den simple og den mere kompleks dybdegående analyse, hvor flere begreber i integralteorien udfoldes. Vi gav deltagerne om i grupper at lave en analyse af en af deltagernes hotel. Det kom der mange interessante diskussioner ud af.


haraldskjaermodul620109


For gennem en sådan analyse er man i stand til at se, hvor der er ubalancer i virksomheden, og hvor man dermed skal sætte ind for at skabe balance i helheden. Og så er det jo lige pludselig, at det rykker! Læs mere om integralteori her.

Dag 2 stod på kulturworkshop, hvor vi gennemgik spørgsmålet om virksomhedskultur. Hvad skaber en high performance kultur? Hvordan kan det være, at spørgsmålet om kultur er vigtigt? Hvad sker der i en virksomhed, som har en svag kultur? Faktisk alt det som er centralt i nederste venstre kvadrant i integralteorien.

Har du spørgsmål eller kommentarer?