En udfordring, dit lederteam kan lære noget af!

I efteråret 2011(sept. til nov.) udbyder vi for første gang i Danmark virksomhedsspillet ’HOTS’ via Internettet. Otte hoteller får mulighed for at tilmelde hvert sit lederhold. 
Holdene vil over en periode på ca. 12 uger dyste med hinanden om, hvem der bedst kan udvikle en effektiv strategi og føre den ud i livet i hård konkurrence med de øvrige hoteller.

HOTS er ikke et computerspil. Det er en avanceret strategisimulator, som med forbløffende præcision afspejler de fleste af de grundlæggende beslutninger, man skal tage stilling til på et hotel hver dag. Hvis man vil lykkes med simulationen, kræver det omtanke, planlægning og en klar strategi.

HOTS er interaktivt, dvs. man arbejder i en realistisk markedssituation med en given efterspørgsel inden for de forskellige kategorier (Business, Leisure, Conference, F&B osv.) Det betyder, at hvis dit hold træffer nogle gode beslutninger, der resulterer i en øget belægning/efterspørgsel på jeres virtuelle hotel, kommer det nødvendigvis til at gå ud over et eller flere af de øvrige hold i spillet. Der bliver mindre til dem ligesom i den virkelige verden.

Internetbaseret – ingen rejser

HOTS kan spilles over Internettet fra en standard PC med internetopkobling. Hver spilrunde tager ca. 90 minutter og vil blive lagt på faste tider hver anden uge over de 12 uger.

Derudover er det helt nødvendig i forbindelse med hver spilrunde at afsætte tid til at lægge en plan, ligesom det er vigtigt at evaluere på resultaterne efter hver spilrunde – og måske allervigtigst at udrede og relatere det, der sker i spillet til jeres egen hverdag, Hvad kan vi lære af det?

Teamlæring

På den måde bliver HOTS virksomhedssimulering ikke bare et spil, men en fantastisk måde for dig og dit lederteam at træne strategisk tænkning.

Det kræver ikke noget forhåndskendskab til HOTS at deltage. Den første runde bliver i alle tilfælde en prøverunde, hvor holdende kan få en fornemmelse af, hvad spillet går ud på samt lærer de basale ting at kende, herunder: Hvor finder vi informationer? Hvordan træffer vi beslutninger? Og, hvor kan vi se resultatet af vores anstrengelser?

Efter prøverunden udleveres den rigtige case, og holdene har nu mulighed for at lægge en strategi, som rækker fem år frem. Det hotel, der er baggrund for casen, er kørt ned og i dårlig stand mht. vedligeholdelse og ledelse. Der er vigende omsætning og røde tal på bundlinjen.
Opgaven går ud på over de fem år at føre hotellet frem til en sund indtjening og stærk markedsposition. Det hotel, der ved udgangen af det femte år har det bedste ’Balance Scorecard’ (drift, markedsposition, medarbejdertilfredshed og forrentning), vinder.

Tidsforbrug
En spilrunde er underopdelt i 12 perioder, som hver især svarer til en kalendermåned. Deltagerne taster deres beslutninger ind ved starten af hver måned – en måned varer ca. 5 minutter – og ved månedens slutning, kan holdet trække et opdateret regnskab (drift, balance og likviditet samt et væld af nyttige nøgletal inklusive konkurrentovervågning på priser, produkter, belægning mm. Efter hvert kvartal er der ca. 15 minutters tænkepause, hvor det er muligt at revidere planen.

Som team skal I regne med at sætte en time af til forberedelse inden hver spilrunde foruden ca. 90 minutter til selve spilrunden. Vi anbefaler meget, at I desuden bruger 45 minutter efter hver spilrunde til refleksion og læring.

Spilrunder bliver afviklet hver anden fredag i tidsrummet kl. 14:00 til 15:30.
Forberedelse og refleksion kan lægges efter tid og behov hos de enkelte hold.
Forløbet kommer til at se sådan her ud:

Introduktionsvideo

Som oplæg til hver spilrunde vil der være en kort introduktionsvideo, der sætter fokus på den pågældende rundes specielle udfordringer. Tilsvarende vil der være en kort video til rådighed efter hver spilrunde, hvor Mike vil lægge op til nogle refleksions spørgsmål, teamet kan arbejde med på basis af spilrunden. Derudover vil hvert team modtage et strategikompendium med oversigt.

Holdstørrelse

Der kan maksimum deltage 8 hold i hver simulation. Hvor mange, I ønsker at være på holdet, er op til jer. En god størrelse er mellem 3 og 5 deltagere. Måske kan ikke alle deltage i samtlige runder, men så må de øvrige deltagere drive det virtuelle hotel bedst muligt i deres fravær.

Det kan være en god ide, at hver deltager påtager sig en fagdisciplin i hver runde. Typiske områder, man skal have fokus på, er økonomi/cash flow, prissætning (revenue management), F&B, produktudvikling og markedsføring. En faglig specialisering kan være en fordel, men det er op til hvert hold at organisere sig, som man mener er bedst.

Udbytte

Udbytte for den enkelte deltager: Grundlæggende forståelse for, hvordan man lægger en effektiv strategi og implementerer den, herunder hvordan man skaber den helt nødvendige balance mellem: produkt, målgruppe og prissætning
Styring efter nøgletal – hvad skal vi have fokus på?
Regnskabsforståelse og revenue management.
Udbytte for ledergruppen: Virksomhedssimulering er en samarbejdsøvelse på tværs af fagdiscipliner, som giver mulighed for at se på den samlede drift i et helhedsperspektiv.

Kommunikation

Under hver spilrunde kan der kommunikeres med instruktøren i chatform via HOTS spillet. Der vil desuden være mulighed for at ringe til en hotline. Før hver spilrunde vil instruktøren gå ’live’ til alle hold via SKYPE eller tilsvarende.

De enkelte hold kan kommunikere på tværs via en lukket gruppe på Facebook og en Twitter side for de spillere, der deltager. På den måde har de konkurrerende teams mulighed for at ’mødes’ til en sludder i en ’cybercafé’ under forløbet.

Om HOTS

HOTS er en forkortelse af ’Hotel Operations, Tactics and Strategy’. Simuleringsprogrammet er udviklet i England og bliver brugt af førende hotelkæder som Hilton, Marriott og Intercontinental til ledertræning. Desuden anvendes programmet af Hotelskoler og Business Schools over hele verden til at træne studerende i at tænke strategisk Service Management.

Baggrundsmaterialet, rapporter og skærmbilleder er på engelsk. Der arbejdes i US$

Instruktør på denne simulering er Mike Hohnen, der i en årrække har afholdt HOTS kurser for bl.a. Marriott kæden.

Har du spørgsmål eller kommentarer?