Dårlig ledelse

Dårlig ledelse handler om det der ikke bliver gjort…

Der bruges enorme kræfter på ledelsesudvikling, og det er
fint – men måske vi med al den fokus på udvikling af den gode
ledere misser, at vi i højere grad også bliver nødt til at forholde
os til den dårlige leder. Det er i hvert fald pointen i en ny bog
af Barbara Kellerman med titlen “The end of leadership”.

I bogen får hele ledelsesudviklings-industrien et ordentligt fur, for som hun siger,
der er noget rivende galt, når vi efter 50 år med fokus på
ledelsesudvikling stadig må konstatere, at kun 7 % af
medarbejderne stoler på deres nærmeste chef, og flertallet af dem
vurderer deres chef til hverken at være ærlig eller specielt
kompetent.

Problemet er, at der gøres for lidt for at stoppe de
dårlig ledere, siger Kellerman.

Det har jeg tænkt en del over,
siden jeg læste det – for det er jo fuldstændig rigtigt!
Jeg oplever igen og igen, at de lederaspiranter mv., der kommer til
træning/coaching hos mig, bliver sendt på ‘kursus’, fordi de har
potentiale eller fordi de udviser en adfærd, virksomheden gerne vil
belønne og bygge videre på – det er meget sjældent, jeg får en af
de der helt håbløse. Men jeg ved jo, de findes – for når jeg
coacher de dygtige, og vi taler om, hvad der er de største
forhindringer for, at de kan gør det, de ved, er det rigtige at
gøre – ja så er det jo ni ud af ti gange et spørgsmål om, at der
sidder en inkompetent leder et andet sted i systemet og spærrer
eller ligefrem saboterer det, vi har gang i.
På den måde ‘koster’de rådne æbler i systemet ofte en masse spildte kræfter.

Hvorfor er det, at så mange organisationer har et problem med at få luget ud i
de rådne æbler?
Måske finder vi noget af svaret i en ny undersøgelse offentliggjort af Harvard Busines Review. I følge forfatterne er problemet ikke så meget at identificere de handlinger, der karakteriserer en dårlig chef.
Dét, dårlige chefer gør, er kun en lille del af problemet.
Det virkelig problem er de ting, de IKKE gør.

I artiklen identificerer forfatteren de 10
største syndere, der karakteriserer de rigtig dårlige ledere i
prioriteret rækkefølge med de værste først.

Dårlige ledere:

  • Inspirerer ikke – ofte pga. af manglende energi og entusiasme – dårlige ledere er passive.
  • Reagerer ikke på dårlig performance, men lader stå til.
  • Sætter ikke en klar retning for holdet – de har manglende vision og mål
  • Evner ikke at samarbejde – involverer ikke holdet, men foretrækker at arbejde solo
  • Gør ikke det, de siger – not ‘walking the talk’
  • Lærer ikke af fejl – mener selv, at de ikke kan lære mere, men ved alt, hvad der er værd at vide
  • Evner ikke at skabe forandringer – de har et lukket mindset
  • Udvikler ikke andre – men er mere optaget af sig selv
  • Manglende emotionel intelligens som: lytter ikke, stiller ikke spørgsmål og udviser ikke interesse for andre
  • Læser ikke situationer godt, og træffer dermed dårlig beslutninger

Hver for sig er de her punkter alvorlige nok, men det,
der yderligere viser sig, er, at de rigtig håbløse ledere typisk
udviser en buket på 3-4 af de her karakteristika, og så er det
klart, at så er de ikke sjove at arbejde for eller sammen med for
nu at sige det pænt.
Men præcis fordi de ikke gør noget, ligner det
ikke et presserende problem for ledelseslaget over dem. Det er
noget, vi skal have gjort noget ved på et tidspunkt … Men gør vi
ingenting ved det – ja så er vi jo selv blevet et punkt på denne
her checkliste.
Så kig på dit team (og dig selv) med friske
øjne – har du noget, du skal have ryddet op i?

Har du spørgsmål eller kommentarer?