Coaching

Coaching med Mike Hohnen

Coaching med Mike Hohnen

“Så længe man har et lederskab overfor andre, bør man arbejde på at forstå og blive klogere på sig selv som leder.
”

skriver Alfred Josefsen i sin bog: Min passion for ledelse.

Et coaching forløb kan være en rigtig effektiv metode, til at blive klogere på sig selv…..

Hvad er coaching?

Grundlæggende handler coaching om at hjælpe en anden person til at se og udnytte de ressourcer, vedkommende allerede har.
Det gør man typisk igennem én eller flere samtaler hvor coachen bruger en kombination af spørgsmål, aktiv lytning, observation og feedback til at skabe ny indsigt, læring og personlig udvikling for den, der bliver coachet.

Den der bliver coachet oplever typisk følgende udbytte:

  • klarhed og fokus i forhold til en given problemstilling
  • ny læring omkring et givent emne – fx ledelse, motivation o. lign.
  • øget selvindsigt og selvforståelse
  • øget personlig motivation
  • bedre håndtering af de forandringer, der sker omkring en.

Men der findes mange forskellige former for coaching, og lige så mange forskellige metoder og filosofier. I mine øjne er der ikke én rigtig måde at gøre det på. Det afhænger helt af situationen, og den der skal coaches.

Derfor er det også vigtigt at finde den rette coach.

Jeg kan gøre en forskel, hvis du står med:

En ‘nød’ der skal knækkes.

En konkret problemstilling, som du ønsker at arbejde igennem. Det kan f.eks. være en udfordring, du gerne vil have løst, hvor du har behov for en der hjælper dig til at se situationen fra nye vinkler.

En udfordrende forandringssituation

En mere overordnet problemstilling, der handler om din personlige udvikling (eller udvikling af din forretning), hvor du ønsker at udvikle dig og dermed blive bedre rustet til at håndtere den forandring, der sker omkring dig.

Lederudvikling og lederstil

Forskning viser at mere end 70% af vores medarbejderes motivation og engagement, er et direkte resultat af den lederstil de oplever hos deres nærmeste leder. Den investering det er, at arbejde med din lederstil, kan derfor være rigtig godt givet ud. Ikke bare for dig selv, men for hele virksomheden.

Hvad kan du forvente af mig som coach?

 

ACC_WEB

Som din coach har jeg udelukkende fokus på din situation og din udvikling. Derfor vil du sikkert opleve coaching relationen, som noget ret specielt og sikkert meget anderledes, end de fleste af de øvrige relationer, du har i livet. Det, der gør det specielt er, at jeg ikke har noget ”i klemme” i forhold til din situation. Jeg har ikke nogen underliggende agenda og alligevel er jeg 100 % engageret i, at du skal lykkes med de mål, du har sat dig. Der er på en gang tale om at have distance og være dybt involveret.

Jeg lytter med nysgerrighed for at forstå, hvem du virkelig er, hvad du tænker og hvordan du i det hele taget oplever den verden, du er en del af. Du kan forvente at jeg ærligt ‘spiller bolden tilbage’ til dig. Du får klart at vide, hvad jeg observerer og ikke sjældent vil jeg forsøge at udfordre den måde du anskuer verden på og din måde at tænke på.

En coachingrelation er baseret på tillid og åbenhed. Det, vi taler om, er 100 % fortroligt! Hvis dit firma er opdragsgiver, aftaler jeg med dig, hvilke oplysninger de eventuelt skal modtage om dine fremskridt. Jeg giver aldrig andre oplsniner end dem vi har aftalt.
Min grundholdning er derudover, at man kan ikke tjene to herrer. Jeg er din coach – jeg er ikke ”firmaets mand.”

Hvad forventer jeg af dig som klient?

At du holder ‘næsen’ i sporet og holder fast i coachingprocessen – også når det er svært. Det vil sige, du overholder de mødeaftaler vi indgår, du laver notater undervejs, når du har brug for det, og du respekterer i øvrigt de aftaler vi ellers måtte indgå undervejs.
Tillid og åbenhed er en forudsætning for, at jeg kan hjælpe dig. Det vil sige, at du er åben for selve tanken om coaching, og du bidrager åbent og ærligt, til de samtaler vi har.

Hvad koster det?

Alle coaching forløb er ”skræddersyet” til den enkelte og kan derfor være meget forskellige i omfang og indhold og dermed også i pris. Herunder kan du se tre eksempler på ”typiske” coaching pakker, jeg arbejder med.

“Nødeknækker”

3 sessioner a 90 Minutter

evt Supleret med logøger

Kr 6.500,-

Udfordring – Forandring

6 sesioner a 90 Minutter

Evt. Supleret med logbøger

Kr. 12.500,-

Lederudvikling – Lederstil

6 Sessioner a 90 Minutter

Pesonlig profil TMS

Interview + feedback fra  3-5 interessenter  (valgt af dig)

Adgang til E-learning bibliotek GROW- Leadership

Kr. 17.500,-

(Alle priser er ex.moms)

Hvordan kommer du i gang?

Hvis du er interesseret i at blive coachet af mig, er det første skridt, at du sender mig en tilkendegivelse af din interesse. (Det kan i perioder være en udfordring at finde ledige tider.)
Når jeg har modtaget din forespørgsel, kontakter jeg dig for at aftale en første samtale.

Det koster IKKE noget.

Den samtale vil typisk foregå over nettet, som videokonference via SKYPE eller lignende.

 Efter første samtale har både du og jeg mulighed for at vurdere, om det vil være gavnligt at fortsætte med et egentligt coachingforløb. Det afhænger primært af problemstillingen og den personlige kemi imellem os. Du skal føle, at jeg er den rigtige coach for dig. Og jeg skal tro på, at jeg har en mulighed for at kunne gøre en forskel for dig i forhold til din problemstilling.
På baggrund af vores første samtale kan jeg også vurdere, om din problemstilling kan løses med et par sessioner, eller det er noget vi skal arbejde med over længere tid og flere sessioner.

Dermed har jeg også mulighed for at give dig et tilbud på økonomien i det.
Du kan kontakte mig helt uforpligtende ved klikke her:

Send en besked til Mike

Send en besked til Mike