GROW Value: After Action Review

Vores anden årgang diplomledere er nu nået afsutningen på deres andet modul – GROW Value – som i høj grad har været centreret om emnet strategi. På den afsluttende After Action workshop fik de opsummeret modulets modeller og talt om, hvordan den afsluttende projektopgave skal gribes an. Men dagens allervigtigste læring var dog oplevelsen af værdien af samarbejde. Deltagerne skulle i teams bygge et tårn af – hold fast: Spaghetti, skumfidus og tape – også kaldet The Marshmallow Challenge.

modul-2-aar20101

Man er nødt til at have en plan
Lyder umiddelbart som en simpel konstruktion, men det var nu alligevel en svær opgave at bygge et tårn, der holdt. Kun få grupper lykkedes med opgaven. Det fortæller, hvor vigtigt det er, inden man går i gang med en vision, at finde frem til teamets forskellige styrker, så man sikrer at komme hele vejen rundt og tage højde for, hvad der kan dukke op af udfordringer og forhindringer.

modul-2-aar-20102

Why-how-what
En øjenåbner for deltagerne i den sammenhæng er også princippet om Why- How-What, som kan illustreres i flg. V-model:

v-model

Man skal være helt klar over, hvorfor man går i gang med sit projekt, og hvad man vil opnå med det – før man kaster sig hovedkulds ud i det. Skal tårnet stå i mere end 5 sekunder, kan det godt være, man skal stille nogle spørgsmål til sit projekt, så man kan finde den rette konstruktion, der kan bære det.

Et kvantespring på modul 6

Vi er nu halvvejs på det afsluttende modul 6 med vores første hold diplomledere. Halvvejsmødet blev afholdt på Sinatur Haraldskjær i Vejle på en meget smuk forårsdag, hvor alt var på nippet til at spring ud i fuldt flor – også vores diplomledere.


haraldskjaermodul620104


Alle er enige om, at vi nu er gået et niveau op i fagligt indhold, og det gør også, at flere af deltagerne er på vej til at tage kvantespring i deres egen udvikling. På dag ét stod den på integralteori, som foregår oppe i de højere luftlag, men som alligevel – når man dykker ned i den – er et utrolig brugbart og håndgribeligt redskab til at analysere sin virksomhed på flere niveauer.

Der blev lyttet intenst…

haraldskjaermodul620108

…og tænkt tilsvarende

haraldskjaermodul620103


Højt til loftet
Vi var også nødt til at flytte tankevirksomheden udenfor i perioder, for det integralteorien kræver en dybere form for refleksion, hvor der er nødt til at være både plads og tid til rådighed, for at det kan bundfælde sig.


haraldskjaermodul620107

En teori om alting
Integralteorien går i korte træk ud på, at alt er en del af noget andet – og alt har en inderside og en yderside. Det kan illustreres i en fire kvadrant model:


integral-model

Både simpel og kompleks
Ken wilber har udviklet integralteorien og kalder den en teori om alting. Og selv det lyder af meget, er det ikke helt ved siden af, for med de fire kvadranter er man i stand til at analysere på helheden i det problem, man arbejder med. Teorien kan forstås og arbejdes med på flere niveauer. Både den simple og den mere kompleks dybdegående analyse, hvor flere begreber i integralteorien udfoldes. Vi gav deltagerne om i grupper at lave en analyse af en af deltagernes hotel. Det kom der mange interessante diskussioner ud af.


haraldskjaermodul620109


For gennem en sådan analyse er man i stand til at se, hvor der er ubalancer i virksomheden, og hvor man dermed skal sætte ind for at skabe balance i helheden. Og så er det jo lige pludselig, at det rykker! Læs mere om integralteori her.

Dag 2 stod på kulturworkshop, hvor vi gennemgik spørgsmålet om virksomhedskultur. Hvad skaber en high performance kultur? Hvordan kan det være, at spørgsmålet om kultur er vigtigt? Hvad sker der i en virksomhed, som har en svag kultur? Faktisk alt det som er centralt i nederste venstre kvadrant i integralteorien.

Halvvejs på Hindsgavl

Vi har lige haft halvvejsmøde med vores diplomledere hold II på Hindsgavl Slot. De er nu på deres andet modul i uddannelsen, og denne gang skulle det blandt andet handle om Blue Ocean Strategi, oplevelsesøkonomi og kommunikation- og problemløsning på arbejdspladsen.

hindsgavlmodul220103

Meget af tiden har holdet arbejdet i deres trioer. Under emnet kommunikation- og problemløsning skulle de reflektere over forskelligheden i den måde de går til problemer på.

hindsgavlmodul220102

Kommunikation og problemløsning på arbejdspladsen

Teorien fra dette tema er hentet fra Dr Charles Margerisons og Dick McCanns “Communication and Problem Solving at Work” (five skills to improve performance), som giver 5 bud på vigtige færdigheder i evnen til at løse problemer.

 • Spørgeevne
 • Diagnoseevne
 • Koordinationsevne
 • Opsummeringsevne
 • Forslagsevne

 • hindsgavlmodul220105

  Nogle mennesker er gode til at stille spørgsmål til problemer, nogle er rigtige gode til at finde årsager til dem, nogle er rigtig gode til at opsummere hvad problemet egentlig går ud på, og endelig er der nogle, der hurtige til at komme med løsningsforslag og organisere hvordan det skal gøres. Modellen er et meget effektivt værktøj under møder, når et team skal løse problemer og få alle involveret.

  hindsgavlmodul220104

  Vi sluttede halvvejsmødet af med at deltagerne i grupper skulle lægge en plan for, hvordan de skulle nå i mål med deres afsluttende projektopgave for dette modul. Udfordringen er at få alle delopgaverne kædet sammen til den afsluttende opgave – og ikke mindst hvordan tiden skulle stuktureres sideløbende med en hektisk hverdag med masser af aktuelle udfordringer. Det gav lidt panderynker, men det var også en lettelse at få lavet en hångribelig plan for resten af modulet.

  hindsgavlmodul220101

  Foråret kickstartet

  Vi har sat et nyt GROW Leadership hold til at spire – kick-off blev skudt i gang af Mike Hohnen og Lotte Pedersen på Hotel Bretagne i Hornbæk.

  bretagne3gl2010jpg

  Det er et meget spændende hold denne gang – spredt ud over hele landet og fra stort set alle typer jobfunktioner i branchen. Forskelligheden kom også til udtryk, da Lotte Pedersen lavede øvelsen om typologier. Så både geografi, faglighed og personlighed gør dette GROW Leadership hold til en meget broget flok.

  bretagne4gl2010

  GROW er mere end et kursus – det er en proces, hvor tid er en meget væsentlig faktor. Kurset strækker sig over 16 uger, og det er lige præcis det, som vores deltagere ser frem til – med forventning om at komme på en rejse, der både udvikler dem inden for deres fag og specielle jobfunktion, men i høj grad også som mennesker. På GROW er der nemlig tid til at grave dybt ned i skidtet med de udfordringer, man møder på sit job hver dag – og så at sige få jord på neglene og komme til bunds i problemerne.

  bretagne1gl2010

  Vi glæder os rigtig meget til at følge deres rejser og finde ud af, hvilke udfordringer de sidder med lige nu i deres job. Det giver også et øjebliksbillede af, hvilke udfordringer der er fremtrædende i en hotelbranche under pres.

  Første del af GROW Leadership – indtil halvvejsmødet – har fokus på at deltagerne finder frem til den udfordring, der vil arbejde med de næste 16 uger. Det handler i første omgang om at erkende og forstå sit problem. Anden del har fokus på at løse problemet.

  bretagne2gl2010

  Og tro os – de bliver løst! I fællesskab – for det som virkelig får deltagerne til at rykke i deres udvikling, er den sparring på tværs i trioerne, hvor de virkelig får glæde af at lære af hinandens erfaringer i branchen.