Arbejder du for, i eller med….

Som leder er der 3 helt fundamentalt forskellige måder, du kan anskue dig selv og din lederrolle på.

1) Du kan arbejde for virksomheden. Arbejder du for virksomheden, så går det meste af din dag med at udføre de opgaver, virksomheden nu engang forventes at levere.

2) Du kan arbejde i virksomheden. Arbejder du som leder i virksomheden, bruger du det meste af din tid på at planlægge, organisere og tilrettelægge de opgaver, der skal løses, for at virksomheden kan levere det, den er kendt for at skulle levere.

3) Du kan også arbejde med virksomheden. Arbejder du med virksomheden, bruger du det meste af din tid på at arbejde med, hvordan processer og systemer kan forbedres. I det hele taget anskuer du virksomheden i et helikopterperspektiv og har det store overblik.

Nu hvor 2013 går på hæld, kan det være en god øvelse at tænke nærmere over, hvordan du som leder har tænkt dig at gribe 2014 an. Er der noget, der skal være anderledes i 2014, end det var i 2013? Hvis du ser tilbage på 2013, og prøver at sætte procenter på fordelingen af din tid mellem de 3 ovenstående lederroller – arbejde for, i og med virksomheden, hvordan tror du så, at din tid er fordelt? Uanset hvordan fordelingen af din tid ser ud, så er det en rigtig god øvelse, at du sætter spørgsmålstegn ved den fordeling. For måske er det en god idé at ændre netop den måde, du har fordelt din tid på i det forgangne år.

Den del vi alle sammen nemt kommer til at forsømme, er det at arbejde med virksomheden. Fordi vi bliver opslugt af hverdagens problemstillinger og gang på gang udskyder den nødvendige tur op i helikopteren.

Det er svært at sige noget fornuftigt om, hvordan de næste 12-24 måneder kommer til at udfolde sig. Det eneste vi med stor sikkerhed ved, er at de på rigtig mange punkter kommer til at blive anderledes end de foregående 24 måneder.

De fleste af de forandringer vi bliver udsat for er ikke pludselige. Ja, lige med undtagelse af trafikulykker og lynnedslag. Stort set alle andre forandringer starter som små krusninger på overfladen og henover tid udvikler de sig og bliver til store bølger. Hvis vi først opdager forandringerne, når de har udviklet sig til store bølger, så bliver vi selvfølgelig overrumplet. Det er faren ved at have næsen i maskinrummet hele tiden og kun at arbejde for eller med virksomheden.

Så hvis du vil forberede din virksomhed eller din afdeling bedst muligt på fremtiden, så overvej endnu engang om du arbejder nok med din virksomhed.

 


Brænder du også for god ledelse? Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Comments

Har du spørgsmål eller kommentarer?