Afslutning på GROW Sales

Så nåede vi til vejs ende i GROW Sales-forløbet. Vi holdt After Action Review på Comwell i Roskilde, hvor vi havde fokus på brugen af sociale medier – i forlængelse af halvvejsmødet om kommunikation og branding.

På vores After Action Review workshops er målet desuden at reflektere over bestemte spørgsmål, der samler op på den læring, deltagerne har gennemgået undervejs i forløbet.

Deltagerne blev delt i 4 grupper, der hver fik deres reflektionsspørgsmål.
Spørgsmålene drejede sig om:

  • Konkrete tiltag for at forbedre servicesalg

  • Et gennegående tema på kurset har været at der er forskel på revolversalg og servicesalg. Revolversalg er når vi forsøger at presse gæsten til noget, de egentig ikke havde tænkt sig – det bryder de færreste sig om. Servicesalg handler om, at vi som servicegivere ved meget mere om, hvad vores hus/produkt kan. Hvis vi er dygtige, kan vi afkode vore gæster og finde ud, hvilken type oplevelse de virkelig søger og så tilbyde noget fra vores ofte meget store pallet – det kalder vi servicesalg. Når vi gør det godt, bliver det nemlig ofte af gæsten opfattet som fantastisk service, selv om det har kostet dem mere i kr. og øre.

  • Skarpere branding til at adskille sig fra konkurrenterne

  • Når alle udbydere i en given kategori ligner hinanden til forveksling, bliver det kun et spørgsmål om prisen – set med gæstens øjne. Den eneste måde at fastholde sin pris på, er ved at have noget, der er så interessant, at gæsten vil betale ekstra for det og samtidig sikre sig, at det er noget ingen, eller meget få andre, har. Det er det, som branding i den sidste ende handler om. Hvad kan vi gøre for at gøres os bemærkelsesværdige.

  • Hvordan hotellerne kan skabe tættere relationer til kunderne

  • Når to produkter ligner hinanden meget, bliver det ofte den emotionelle komponent, der gør forskellen. Hvad kan vi som hotel gøre for at knytte vore gæster tættere til os.

  • Hvordan man skaber et konsekvent servicekoncept

  • En af de store udfordinger er, at hvis vi vil være et stærkt brand, er vi nødt til at være konsekvente – det kan ikke nytte noget, at vi gør ting på den ene måde den ene dag, og på en anden måde en anden dag. I Skandinavien er vi ikke så god til det. Vi føler, det er for autoritært. Men det er jo ikke anderledes på den Kgl. ballet eller i et symfoniorkester – der er noget helt grundlæggende, der skal være på plads, og som skal være ens hver gang, hvis sådan en forestilling skal virke.

    Hver gruppe fik 30 min. til at debattere hver deres spørgsmål og fik derefter lov at præsentere deres refleksioner for de andre på holdet – det kom der en meget livlig og engageret debat ud af. Svarene kom frem på mindmaps efter en frugtbar refleksion rundt om alle 4 borde.

Har du spørgsmål eller kommentarer?